ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Aktualności
Warsztaty dialektu kurpiowskiego

Kurs (warsztaty) pisowni i wymowy dialektu (gwary) kurpiowskiego

- w wersji dla początkujących lub zaawansowanych


  1. Kurs w wersji dla początkujących skierowany jest do osób nie znających zasad pisowni kurpiowskiej, opracowanych przez prof. Jerzego Rubacha. Znajomość wymowy kurpiowskiej nie jest wymagana.

  2. Kurs w wersji dla zaawansowanych - przeznaczony jest dla osób znających podstawy pisania i wymowy kurpiowskiej. Skierowany jest do absolwentów kursu, który organizowaliśmy w wakacje 2011r. lub osób, które samodzielnie opanowały pisownię wg reguł opracowanych prze prof. Jerzego Rubacha.

  3. Miejsce kursu – Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

  4. Podstawą wpisu na kurs będzie nadesłana pocztą, faksem, e-mailem lub wypełniona najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu deklaracja.

  5. Uczestnicy kursu otrzymają przed I spotkaniem komplet materiałów (wykłady i ćwiczenia).

  6. Opłata za kurs wynosi 50zł. Opłatę wnosimy na konto bankowe Związku Kurpiów

w KBS Myszyniec - nr konta - 92 8920 0001 0011 4967 2000 0010 lub gotówką podczas pierwszego spotkania. Związek Kurpiów wystawia rachunki za kurs.

  1. Cel kursu – opanowanie umiejętności mówienia i pisania po kurpiowsku wg zasad opracowanych przez prof. Jerzego Rubacha, a opublikowanych w książce: Jerzy Rubach, „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego“ - Ostrołęka 2009.

  2. Cel strategiczny kursu – uchronienie mowy kurpiowskiej w mowie i piśmie od zapomnienia.

  3. Cel dodatkowy kursu – przygotowanie osób umiejących mówić i pisać po kurpiowsku w ilości co najmniej kilka na gminę. W przyszłości osoby te będą mogły nauczać kurpiowskiego w szkołach danej gminy lub być konsultantami w zakresie pisania po kurpiowsku na terenie danej gminy czy miejscowości. Związek Kurpiów będzie zabiegał u władz samorządowych i państwowych o wprowadzenie nauki gwary (dialektu) kurpiowskiego w placówkach oświatowych na Kurpiach.


  1. Planowany przebieg i program kursu:


dla początkujących:


I spotkanie - sobota 15.02. godz. 10-14. Sprawy organizacyjne, wręczenie materiałów, omówienie zasad pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego, przydzielenie nauczyciela prowadzącego, zajęcia ćwiczeniowe w grupach, wyznaczenie zadań domowych.

W domu - praca własna z tekstami z możliwością konsultacji telefonicznch

i e-mailowych z prowadzącym nauczycielem

II spotkanie - sobota 01.03. godz. 10-14. Konsultacje i ćwiczenia.

W domu praca własna z tekstami z możliwością konsultacji telefonicznch

i e-mailowych z prowadzącym nauczycielem

III spotkanie - jeden z dni (środa 12.03, czwartek 13.03 lub piątek 14.03.2014 w godz. 12-16 – termin zależny od daty przyjazdu prof. Jerzego Rubacha. W programie wykład prof. Jerzego Rubacha nt gramatyki kurpiowskiej, konsultacje, sprawdzian. Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów.
dla zaawansowanych;


I spotkanie – sobota 8.02 godz. 10-14. Sprawy organizacyjne, wręczenie materiałów, omówienie zasad pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego, przydzielenie nauczyciela prowadzącego, zajęcia ćwiczeniowe w grupach, wyznaczenie zadań domowych.

Praca własna z tekstami w domu, z możliwością konsultacji telefonicznch

i e-mailowych z prowadzącym nauczycielem

II spotkanie – sobota 22.02 godz. 10-14. Konsultacje i ćwiczenia.

Praca własna z tekstami w domu, z możliwościa konsultacji telefonicznych

i e-mailowych z prowadzącym nauczycielem

III spotkanie - jeden z dni (środa 12.03. czwartek 13.03 lub piątek 14.03.2014 w godz. 12-16 – termin zależny od daty przyjazdu prof. Jerzego Rubacha. W programie wykład prof. Jerzego Rubacha nt gramatyki kurpiowskiej, konsultacje, sprawdzian. Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów.

Terminy powyższe mogą ulec zmianie, gdyż na etapie organizacji nie znamy liczby uczestników kursu.

Szerszych informacji o kursie udziela Henryk Gadomski tel. 609172320, hgadomski@wp.pl oraz Mirosław Grzyb tel.606488657 e-mail: prezes@kurpie.org


Zgłoszenia, w postaci wypełnionej ankiety, prosimy kierować w terminie do 05 lutego b.r. e-mailem na adres: biuro@kurpie.org , osobiscie lub listownie na adres: Związek Kurpiów 07-410 Ostrołęka ul. Świętokrzyska 2,


Z poważaniem

Mirosław Grzyb


Prezes Zwiazek Kurpiów
Deklaracja uczestnictwa w Kursie


pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego


w wersji dla ….....................................................................Nazwisko …..........................................................................................................................


Imię/imiona …......................................................................................................................


adres zamieszkania …..........................................................................................................


...........................................................................................................................................


adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)...........................................................


............................................................................................................................................


adres e-mail ….......................................................................................................................


tel. kontaktowy ................................................................................................................


miejsce pracy …....................................................................................................................


...........................................................................................................................................Deklaruję udział w Kursie - warsztatach pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego

w okresie luty - marzec 2014, organizowanym przez Związek Kurpiów i Muzeum Kultury Kurpiowskiej.


data i podpis deklarującego..........................................................................................................