Lipiec – grudzień 1996r. @ 19 November 2006 11:46 PM
  • Rozbudowa struktur Związku Kurpiów
  • Spotkania działaczy Związku Kurpiów w szkołach na temat historii i kultury regionu
  • Spotkania z władzami różnych szczebli
  • Działalność informacyjna w prasie i radio
  • 22.11.1996r. - w związku z planowaną reformą administracyjną Zarząd Główny Związku Kurpiów wysyła do Prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza list otwarty w sprawie utrzymania woj. ostrołęckiego, poszerzonego o wszystkie ziemie kurpiowskie
  • Związek Kurpiów uruchamia własne biuro w budynku przy ul. Sienkiewicza 32 p. 38

  • News powered by CuteNews - http://cutephp.com