2001r. @ 19 November 2006 11:59 PM
 • 01.02.01r. - w Galerii Ostrołęka organizujemy uroczysty wieczór promocyjny, połączony z koncertem, z okazji wydania pod redakcją Henryka Gadomskiego II t. "Puszczy Kurpiowskiej w pieśni" z rękopisów ks. Skierkowskiego
 • 16.01.01r. - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Aleksandra Kopcia zostaje pierwszym członkiem zbiorowym Związku Kurpiów
 • 09.02.01r. - w plebiscycie na Ostrołęczanina Roku 2000, zorganizowanym przez Gazetę Współczesną, zwycięża Wiesław Piaściński, wiceprezydent Ostrołęki a jednocześnie Prezes ostrołęckiego Oddziału Związku Kurpiów . Czołowe miejsca zajmują także działacze Związku Kurpiów : Henryk Gadomski i Stanisław Pajka.
 • 17.02.01r. - Oddział Związku Kurpiów w Ostrołęce organizuje Zapusty Kurpiowskie - wielki bal karnawałowy z jadłem kurpiowskim, muzyką ludową i częścią artystyczną w wykonaniu artystów ludowych
 • 21.02.01r. - spotkanie z ks. Dr Mieczysławem Ozorowskim n.t. " Religijność ludu kurpiowskiego na przestrzeni dziejów "
 • 23.02.01r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Kurpiów w Kadzidle. Prezesem zostaje wybrany Tomasz Narkiewicz- Jodko
 • 01.03.01r. - w Bibliotece Miejskiej organizujemy spotkanie z autorami pamiętników "Losy Kurpiów", wydanych przez Związek Kurpiów w 2000 r.
 • 04.03.01r. - powstanie Oddziału Związku Kurpiów w Lipnikach. Prezesem wybrano Adama Krzyżewskiego
 • 29.03.01r. - w Bibliotece Miejskiej organizujemy spotkanie z wnukiem Adama Chętnika - p. Jackiem Chętnikiem pt. "Nieznane dziedzictwo Adama Chętnika"
 • 04.04.01r. - Czesława Kaczyńska, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kurpiów, Prezes Kurpiowskiego Oddziału Twórców Ludowych, znana wycinankarka i twórczyni ludowa - otrzymuje nagrodę Marszałka województwa mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury za r. 2000
 • 08.04.01r. - Niedziela Palmowa w Łysych, z aktywnym udziałem Oddziałów Związku w Lipnikach i Szczytnie
 • 09.04.01r. - Kurpie wystawiają w Teatrze Polskim w Warszawie widowisko pt. "Wielkanoc na Kurpiach", pod patronatem J.E. Stanisława Stefanka - Biskupa Łomżyńskiego. Związek Kurpiów czynnie współuczestniczył w organizacji tego wielkiego i wspaniale przyjętego przez publiczność przedstawienia, przygotowanego przez Sławomira Konarzewskiego z Lubiejewa i Witolda Kuczyńskiego z Czarni
 • kwiecień 01r. - wydajemy "Jezioro Krusko" - legendę kurpiowską, piękną książeczkę dla dzieci autorstwa Janiny Krzyżewskiej - nauczycielki z Lipnik
 • kwiecień 01r. - ukazuje się II t. "Gadek Kurpiowskich" Leszka Czyża, w wydanie którego zaangażował się duchowo i finansowo Związek Kurpiów.
 • 15.05.01r. - otwarcie strony internetowej Związku Kurpiów o adresie www.zwiazek-kurpiow.of.pl
 • 17.05.01r. - Henryk Gadomski - redaktor wydania " Puszczy Kurpiowskiej w pieśni" ks. Skierkowskiego i drugi w historii Prezes Zarządu Głównego Związku Kurpiów otrzymuje nagrodę Prezydenta m. Ostrołęki za zasługi w dziedzinie kultury. Nagrodę otrzymuje także Muzeum Kultury Kurpiowskiej, której Dyrektorem jest Maria Samsel - członek Zarządu Głównego Związku Kurpiów
 • 07.06.01r. - wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zorganizowaliśmy seminarium dla nauczycieli muzyki pt. "Kurpiowska muzyka ludowa w edukacji regionalnej"
 • 18.06.01r. - na sesji Rady Gminy w Olszewie Borkach, radni zadecydowali o przystąpieniu gminy do Związku Kurpiów
 • 25.06.01r. - Prezes Zarządu Głównego Związku Kurpiów Mirosław Grzyb spotkał się w Gdańsku z władzami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • czerwiec 01r. - ukazała się kolejna, jedenasta publikacja Związku Kurpiów pt. "Okruchy wspomnień o Henryku Sysce - w pierwszą rocznicę śmierci"
 • 02-05.07.01r. - w Lubiejewie odbyło się, zorganizowane przez nas, seminarium wakacyjne dla nauczycieli regionalistów pt. "Problemy edukacji regionalnej na pograniczu Kurpi i Mazur w aspekcie jednoczącej się Europy"
 • 19.07.01r. - na sesji Rady Gminy w Lelisie radni zadecydowali o przystąpieniu gminy do Związku Kurpiów
 • 27.07.01r. - odbył się objazd naukowy po Puszczy Białej pt. "Śladami drewnianych kościołów"
 • 18.08.01r. - w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Przyjęto m.in. Stanowisko Związku wobec zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu
 • 29.09.01r. - Oddział Związku Kurpiów w Szczytnie zorganizował pierwszy w historii Szczytna - Dzień Kultury Kurpiowskiej
 • 26.10.01r. - w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie organizujemy konferencję naukową poświęconą pisarzowi Kurpi i Mazur, pochodzącemu z Goworowszczyzny - Henrykowi Sysce
 • październik 01r. - wydajemy publikację pt. "Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej" - autorzy Wincenty i Robert Szydlik
 • 10.11.01r. - Myszyniec - organizujemy uroczystości z okazji 60-tej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Władysława Skierkowskiego, wikariusza myszynieckiego w latach 1913-15, badacza kultury kurpiowskiej, autora największego w Polsce zbioru pieśni ludowych pt. "Puszcza Kurpiowska w pieśni". W ramach obchodów odbyła się sesja naukowa oraz uroczyste odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej głównie przez Eugeniusza Drężka z Myszyńca, tablicy pamiątkowej w kościele myszynieckim
 • 25.11.01r. - Olsztyn - odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Związku Kurpiów na Warmii i Mazurach (msza św. z udziałem abp E. Piszcza oraz część artystyczna w wykonaniu artystów ludowych z Kurpi)
 • 05.12.01r. - gmina Łyse jako czwarta gmina kurpiowska wstępuje do Związku Kurpiów
 • 15.12.01r. - w Lelisie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, połączone z opłatkiem wigilijnym oraz pierwszym w historii Związku wręczeniem dorocznych nagród Prezesa Zarządu Głównego Związku Kurpiów "Kurpików 2001", które otrzymało 19 osób i instytucji, w tym. bp. Edward Samsel - rodak z Myszyńca i Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł

 • News powered by CuteNews - http://cutephp.com